www.dgterminals.lv

DG Terminals © 2017 Juridiskā informācija

Sniedzot augstas kvalitātes pakalpojumus,

DG Termināls izpilda arī vides kvalitātes standartu augstās prasības.

ISO 9001

Kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikācija

ISO 14001

Vides pārvaldības sistēmas sertifikācija

ISO/IEC 17025:2005 Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības

Mūsu laboratorijas pakalpojumi tiek piedāvāti sadarbībā ar uzņēmumu SIA “Chem Tech Services".

Laboratorija ir akreditēta atbilstoši standartam ISO ISO/IEC 17025:2005 sfērās: naftas produktu paraugu ņemšana un naftas produktu testēšana (akreditācijas apliecības nr. LATAK-T-485-01-2013).

– Destilācijas parametru noteikšana pie atmosfēras spiediena (ISO 3405);

– Uzliesmošanas temperatūras noteikšana, izmantojot Penski-Martens slēgtā tīģeļa ierīci (ASTM D93);

– Uzliesmošanas temperatūras noteikšana, izmantojot Cleveland atvērtā tīģeļa ierīci (ASTM D92);

– Kinemātiskās viskozitātes noteikšana un dinamiskās viskozitātes kalkulācija (ISO 3104);

– Sēra satura noteikšana  ar enerģijas dispersīvo rentgenfluorescences spektrometrijas metodi (ASTM D4294);

– Ūdens satura noteikšana ar destilācijas metodi (ISO 3733);

– Ūdens satura noteikšana ar kulonometrisko Karl Fischer titrēšanas metodi (ISO 12937);

– ASTM krāsas noteikšana naftas produktiem (ASTM krāsu skala) – (ASTM D1500);

– Blīvuma noteikšana ar aerometra metodi (ISO 3675);

– Blīvuma noteikšana ar oscilējošās U-veida caurules metodi (ISO 12185);

– Sāļu daudzuma noteikšana ar elektrometrisko metodi (ASTM D3230) u.c.

 

Lai uzzinātu vairāk par laboratorijas piedāvātajiem pakalpojumiem un cenām, lūdzu, sazinieties ar mums.

Patlaban mūsu laboratorijā iespējams veikt jēlnaftas, naftas produktu un ķīmisko produktu testēšanu pēc šādiem rādītājiem:  

Viena no vismodernāk aprīkotajām naftas produktu termināļu laboratorijām Latvijā

Laboratorija

ISO 17025 Logo
  • DG Terminals Accredited Laboratory
  • DG Terminals Accredited Laboratory
  • Accredited Laboratory