www.dgterminals.lv

DG Terminals © 2021 Juridiskā informācija

Sniedzot augstas kvalitātes pakalpojumus,

DG Termināls izpilda arī vides kvalitātes standartu augstās prasības.

ISO 14001 ; ISO 5001 ; ISO 9001 -

Vides, Enerģijas un Kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikācija

Dzelzceļa Svaru Sertifikāts

ISO/IEC 17025:2005 (testing and sampling)

ISO/IEC 17025:2005 (testing and sampling)