www.dgterminals.lv

DG Terminals © 2020 Juridiskā informācija

Sniedzot augstas kvalitātes pakalpojumus,

DG Termināls izpilda arī vides kvalitātes standartu augstās prasības.

ISO 14001 ; ISO 5001 ; ISO 9001 -

Vides, Enerģijas un Kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikācija

Lejamkravu pārkraušanas un uzglabāšanas terminālis Liepājas ostā

Starptautisko kvalitātes standartu prasību īstenošana:

 

ISO 9001:2015 Kvalitātes pārvaldības sistēma   (sertifikācija kopš 2007.gada);

ISO 14001: 2015 Vides pārvaldības sistēma       (sertifikācija kopš 2004. gada);

ISO 50001: 2018 Energo pārvaldības sistēma  (sertifikācija kopš 2020. gada);

ISO/IEC 17025:2005 Laboratorija – testēšana    (sertifikācija kopš 2013.gada). 

 

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "DG Termināls" ir 2000. gadā dibināts uzņēmums, kura galvenā darbības nozare ir lejamkravu pārkraušana un uzglabāšana.

Uzņēmums atrodas Liepājā, neaizsalstošas ostas teritorijā, un kopš 2002. gada ir daļa no Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ).

Eiropas Savienības (ES) muitas zona (kopš 2004. g.).

Ir iespējams akcīzes preču noliktavas status attiecīgajām preču grupām.

Terminālis darbojas bez pārtraukumiem (visu gadu, 24/7), pārkraujot un uzglabājot nepārtikas produktu kravas, kas tiek piegādātas no NVS, Baltijas valstīm, Eiropas Savienības un citiem reģioniem.

Piestātnes garums: 89,5 m;

Piestātnes dziļums: 8 m

 

Vairāk informācijas sadaļā Infrastruktūra

Dzelzceļa estakāde

42 naftas un 14 ķīmisko produktu vagoniem

Vairāk informācijas sadaļā Infrastruktūra

Noliešanas/uzpildīšanas iekārta 18 autocisternām

 

Vairāk informācijas sadaļā Infrastruktūra

Rezervuāru

kopējā ietilpība ~85 000 m3.

 

Vairāk informācijas sadaļā Infrastruktūra

DG Terminals

fotogalerija

Par LSEZ SIA "DG Termināls"

Pakalpojumi

Pārkraušana un uzglabāšana: produkti – jēlnafta, naftas produkti, naftas ķīmiskie produkti (t.sk. visa veida apsildāmie produkti);

 

Produktu sajaukšana (blending), kā arī piedevu pievienošana rezervuārā/kraujot kuģī;

 

Naftas produktu testēšana (paraugu ņemšana un analīzes);

 

Ūdens, sāls un nogulšņu atdalīšana; produktu žāvēšana (atbrīvošana no ūdens);

 

Produktu pildīšana mucās un citās tvertnēs (barrelling); kravu ekspedīcija (arī dzelzceļa kravu); muitošanas pakalpojumi (kravu atmuitošana); bunkurēšana; kuģu aģentēšana un citi pakalpojumi.  

Fotogalerija

Galvenie parametri

Pārkraujam un uzglabājam šādus produktus:

 

jēlnafta;

 

gaišie naftas produkti (benzīns, dīzeļdegviela, bāzes eļļas u.c.);

 

tumšie naftas produkti (bitums, mazuts u.c.);

 

ķīmiskie produkti (benzols, akmeņogļu darva, metiletilketons (MEK) u.c.);

 

bioprodukti (rapšu eļļa, melase, biodīzeļdegviela u.c.).

 

Uzņēmumam ir tehniskas iespējas un atļaujas strādāt arī ar citiem produktiem. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai pārrunātu jūsu vajadzības.  

Pārkraujamie produkti

Produktu pārkraušana – vidēji 35 000 tonnu mēnesī (lielākais pārkrautais daudzums līdz šim – 58 000 tonnu mēnesī).

 

Kuģu kraušana – apmēram 120 kuģi gadā (10 kuģi mēnesī).

 

Dzelzceļa cisternu apkalposana – ap 4 500 dzelzceļa cisternu gadā.

Pakalpojumu apgrozījums

Integrētās vadības sistēmas politika kvalitātes, vides un darba aizsardzības jomā ir:

-pilnīga klienta prasību un vēlmju īstenošana;

-maksimāla sniegto pakalpojumu kvalitātes, vides un darba drošības nodrošināšana visās to izpildes stadijās;

-jaunāko tehnoloģiju, monitoringa metožu un paņēmienu izmantošana;

-katra uzņēmuma darbinieka atbildību par kvalitātes, vides un darba aizsardzības prasību nodrošināšanu savā darbības līmenī un kompetences jomā;

-integrētās vadības sistēmas uzturēšana un nepārtraukta pilnveidošana atbilstoši uzņēmuma un likumdošanas prasībām.

  • DG Terminals Gallery Image
  • DG Terminals Gallery Image
  • DG Terminals Gallery Image
  • DG Terminals Gallery Image
  • DG Terminals Gallery Image
  • DG Terminals Gallery Image
  • DG Terminals Gallery Image
  • DG Terminals Gallery Image